LUBELSKI PRZEGLĄD KAPEL

22 września zorganizowaliśmy pierwszy Lubelski Przegląd Kapel. Wzięło w nim udział 7 zespołów:

 • Dispelled Reality
 • The Backstage
 • Lubelska Baszta
 • Erserhead
 • Antykwadrat
 • Ultimate Universe
 • Deltha

Bardzo dziękujemy za pomoc w promocji Radiu Lublin oraz Kurierowi Lubelskiemu

Jury w składzie: Magdalena Fijałkowska (Radio Lublin), Paweł Błędowski (Radio Lublin), Piotr Sztajdel (Big Cyc, Czarno-Czarni) oraz Grzegorz Płecha (Magazyn Gitarzysta) wyłoniło dwóch laureatów. 

Pierwszą nagrodę w postaci nagrania singla na Wesołej 24 oraz pakietu prób / godzin nagraniowych zdobył zespół Dispelled Reality. Wyróżnienie od Radia Lublin zdobył zespół The Backstage.

Relacja video z wydarzenia – poniżej

Jeśli chcecie mieć informacje o kolejnych edycjach przeglądu, napiszcie na adres biuro@wesola24.pl


 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU

 1. Organizatorem przeglądu jest sala prób i studio nagrań Wesoła 24 w Lublinie.
 2. Program prezentowany przez uczestników jest dowolny.
 3. Podczas występu nie może być stosowany playback. Ograniczenie to nie dotyczy stosowania sampli i loopów.
 4. Zgłoszenia i materiały demo (w postaci linków do nagrań zamieszczonych na portalach youtube, soundcloud, sendspace itp. oraz historią i składem zespołu) przyjmowane będą w terminie do 6.09.2018 r.
 5. Zgłoszenia można dokonać za pomocą maila wysłanego na adres biuro@wesola24.pl . W mailu powinny się znaleźć: nazwa zespołu, pliki mp3 lub linki do utworów zespołu, dane kontaktowe osoby z zespołu – imię nazwisko, mail, telefon
 6. Materiał demo powinien zawierać minimum 3 utwory (co najmniej 8 minut muzyki), przy czym co najmniej 2 utwory powinny być oryginalnym dziełem zgłaszanego wykonawcy.
 7. Materiały demo mogą być później wykorzystywane w postaci mp3, linku, video na stronie internetowej www.wesola24.pl oraz na profilu studia Wesoła 24 na portalu facebook.
 8. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są nieodwołalne.
 9. O ile organizatorzy nie postanowią inaczej, występ wykonawcy podczas finału Przeglądu powinien trwać od 20 min. do 30 min.
 10. Zakwalifikowani wykonawcy występować będą w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 11. Każdy z uczestników musi wyrazić pisemną zgodę na:

– wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych do celów promocyjnych Przeglądu,

–  rejestrację audio i video koncertu,

– zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach internetowych organizatora.

 1. Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym wykonawcom aparaturę nagłośnieniową, mikrofony, zestaw perkusyjny (jest on obowiązkowy)  oraz oświetlenie estradowe. Pozostały sprzęt wykonawcy zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
 2. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub odurzenia zostaną wykluczeni z Przeglądu.
 3. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
 4. Przegląd i jego uczestnicy reklamowani będą za pomocą plakatów oraz informacji publikowanych w prasie, radio, Internecie.
 5. Za występ w ramach Przeglądu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem.
 6. Koncerty finałowe oceniać będzie specjalnie powołane w tym celu jury. Jury powołane jest przez organizatora i ocenia poziom artystyczny utworów, umiejętności muzyczne, sposób prezentacji utworów oraz szybkość w instalacji instrumentów i przygotowania się do koncertu. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Zespoły zakwalifikowane do finału Przeglądu oraz zespoły znajdujące się na tzw. liście rezerwowej zostaną poinformowane drogą e-mail lub telefonicznie. Termin ogłoszenia listy zespołów zakwalifikowanych do finału i zespołów z tzw. listy rezerwowej upływa w dniu 8.09.2017 r. Każdy z zespołów zakwalifikowanych do finału Przeglądu zobowiązany jest potwierdzić oficjalnie swój udział w przeglądzie w formie informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@wesola24.pl  w terminie do 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu się do finału Przeglądu. W przypadku braku takiej informacji w ustalonym terminie, zespół ten traci możliwość udziału w finale Przeglądu na rzecz pierwszego zespołu z tzw. listy rezerwowej.
 8. Dla zwycięzców konkursu w ramach Przeglądu organizatorzy zapewniają nagrody określone załącznikiem nr 1 do regulaminu który zostanie opublikowany w późniejszym terminie jednak nie później niż do 29.08.2018